top of page

PSE mini is vernieuwend lesmateriaal, een geregistreerde methode voor leerlingen die voor het eerst scheikunde krijgen

zij aanzicht PSE mini blokjes.jpg

VOOR HET EERST CHEMIE STUDEREN ...

is als een nieuwe taal studeren

Beperk je tot de basis woordenschat van de taal.

Dat is wat PSE mini doet: het grote periodiek systeem der elementen wordt beperkt tot de eerste 18 elementen en tot het atoommodel van Bohr.

 

Hierdoor is er geen overload aan informatie.

Leerlingen kunnen zelfstandig en stapsgewijs kennismaken met heel wat verschillende eigenschappen van elementen aan de hand van de werkblaadjes. Ze tekenen of schrijven op de houten blokjes met uitwisbare whiteboardstiften.

Ze werken volgens het 'begeleid zelfstandig leren'-principe: de leerkracht krijgt op deze manier meer ruimte om te differentiëren en de leerlingen worden uitgedaagd op hun niveau. 

De houten blokjes maken de theorie een heel stuk minder abstract, wat voor vele leerlingen veel aanschouwelijker is.

werkblaadjes psemini
bottom of page